Hệ thống thư viện Sách điện tử

Tiểu học Nguyễn Trãi

  • Hoạt động trải nghiệm (Sách giáo viên)

   Tác giả: Lưu Thu Thủy - Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên) - Nguyễn Thanh Bình - Bùi Thị Hương Liên - Trần Thị Tố OanhThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Tiếng Anh (Sách giáo viên)

   Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) - Lương Quỳnh Trang (Chủ biên) - Nguyễn Thị Lan Anh - Đỗ Thị Ngọc Hiển - Nguyễn Bích Thủy - Nguyễn Quốc TuấnThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
  • Giáo dục thể chất

   Tác giả: Nguyễn Duy Quyết - Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên) - Lê Anh Thơ (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hà - Đỗ Mạnh Hưng - Vũ Văn Thịnh - Vũ Thị Hồng Thu - Vũ Thị Thư - Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Duy Tuyến - Phạm Mai VươngThông tin xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

  Trường Tiểu học Nguyễn Trãi

  Địa chỉ: Số 1 đường Núi Voi, P. Trại Chuối, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Website: thnguyentrai.thuvien.edu.vn  QR Code
  Đang nghe bạn nói...